+421 / 36 741 1008

Program Erasmus+ K2

PROGRAM ERASMUS+ K2 

Aktivity Gymnázia Juraja Szondyho s vjm Šahy 

V roku 2020 bola jedna časť aktivít  zrealizovaná v roku 2020 na spoločnej facebookovej stránke partnerských škôl Brassó-Zenta-Ipolyság-Vác: 

 • Január – naši žiaci pripravili prezentáciu o vianočných a novoročných tradíciách Hontianskeho regiónu a Poiplia 

 • Filmová ponuka  – žiaci pripravili recenziu o filme  Slnečný svit. Jeho témou je vykreslenie života maďarských židov od začiatku 19. storočia do polovice 20. storočia 

 • Február – žiaci našej školy pripravili KAHOOT vedomostný kvíz o histórii a slávnych osobnostiach Hontu a Šiah 

 • Predstavenie fašiangových tradícií nášho regiónu  /Nagy A./ 

 • Video upútavka študenta A.  Kukolíka na jeho obľúbenú knihu A.  Sapkowského  - Zaklínač 

 • Študentský fašiangový ples očami fotografky / N.Brezovská/ 

 

ONLINE AKTIVITY POČAS TRVANIA PANDÉMIE MAREC – DECEMBER 2020 

 1. Video pozdrav a príhovor pri príležitosti osláv 15. marca /Híves Cs., Kukolík A./ 

 1. Pri príležitosti Dňa maďarskej poézie zostavili žiaci 12 minútové video recitácií  súčasnej aj klasickej maďarskej poézie , niektoré básne boli zhudobnené. 

 1. Po pozretí filmu o Kazinczym si žiaci vybrali  10 najkrajších maďarských slov. (Suketi R. Urblík B.) 

 1. Téme knižníc sa žiaci venovali pri riešení  pracovného  listu. (Suketi R. Urblík B.) 

 1. Žiakmi navrhnutú maďarskú báseň ako zvukovú nahrávku v anglickom jazyku zarecitoval D. Kuzma. 

 1. Žiaci absolvovali virtuálnu prechádzku po budapeštianskom cintoríne na Fiumei ceste, kde sú pochované známe osobnosti , počas ktorej ich sprevádzali žiaci z Vacova. Po prehliadke museli žiaci na základe vypočutého výkladu zodpovedať kvízové otázky.  

 1. Pracovný list z literatúry, z vedomostí o knihách a spisovateľoch, bol ďalšou projektovou aktivitou. 

 1. Životopisný referát o činnosti regionálnej osobnosti ,kňazovi Károlyovi Lénárovi, doplnený o fotodokumentáciu. / A.Kukolík/ 

 1. Tvorba plagátu s témou maďarskej kráľovskej  koruny súvisiacej s obcou  Balog nad Ipľom. /R.Hlavács/ 

 1. Krátky referát doplnený fotografiami o šahanskej kalvárii. /L. Máté / 

 1. Príprava GIF – u o šahanských pamiatkach /L. Máté / 

Recenzia knihy v podaní Andrása Kukolíka :  

Csongor Híves odporúča film: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1381582532035843&set=gm.2245908832377966 

Slávnostný príhovor nášho žiaka Csongora Hívesa: 

https://www.facebook.com/csongor.hives/videos/1394798377380925 

Deň maďarskej poézie na našej škole: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Duq6jRv0HA 

Virtuálny plagát k ,,ROKU KORONY“  

Úloha: Rok 2020 bol rokom ,,korony“. Nech každý nájde vo svojom regióne niečo spoločné s maďarskou korunou alebo  matematikou. Svoje objavy žiak prezentuje svojim spolužiakom prostredníctvom virtuálneho plagátu. 

 

 

Počas Pí-dňa  sa oboznámime s písmenkom Pí, s jeho čarom a špecifickosťou. Naši žiaci predstavia písmeno Pí žiakom partnerských škôl, potom každá skupina vymyslí Pí-báseň, odfotí sa v červenom a pokiaľ jej to možnosti dovolia, upečie pizzu. O svoje výtvory sa podelia s ostatnými vo virtuálnom svete.  

 

 

Krátky referát o význame šahanskej kalvárie doplnený fotografiami. /Mété L./ 

 

 

Krátky životopis rodáka z nášho regiónu, kňaza Károlya Lénára, doplnený o fotodokumentáciu. /Kukolík A./ 

Lénár Károly