+421 / 36 741 1008

Pedagogický zbor

Ing. Gábor Béres
chémia – fyzika
tr.uč.: IV. A

Mgr. Alexandra Csákyová Csingerová
anglický jazyk a lit. – maďarský jazyk a lit.

Mgr. Monika Gajdácsová
matematika – chémia
tr. uč.: III.A

Mgr. Veronika Koháry
biológia – matematika

Mgr. Dávid Petrezsél
anglický jazyk a lit. – informatika

Mgr. Zuzana Petrezsélová
matematika – fyzika
riaditeľka školy

Mgr. Noémi Petrezsil
maďarský jazyk a lit. – nemecký jazyk a lit.
tr. uč.: II.A

Mgr. Gabriel Szikora
telesná výchova - geografia

Mgr. Tibor Tóth
maďarský jazyk a lit. – dejepis – anglický jazyk a lit.
výchovný poradca

Mgr. Kristína Zvarová
slovenský jazyk a lit. – dejepis
tr. uč.: I.A

Mgr. Iveta Mátéová
dejepis-filozofia-náboženská výchova

Bc. Erika Szegediová
ekonómka školy