+421 / 36 741 1008

Kontakt

Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským -
Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság

Mládežnícka 22,
936 01 Šahy

Zriadovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Tel: +421 / 36 741 1008

Mobil: +421 (0)911 926 165

Email: gymn.sahy@gmail.com

Facebook: facebook.com/gimi.ipolysag