+421 / 36 741 1008

IPEĽSKÝ POHÁR 1973 – 2018

Školský rok 1972/73 mal netradičný začiatok v Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách. V tomto školskom roku sa prvýkrát zišli stredoškoláci zo Šiah a zo spriatelených škôl na zmeranie si síl vo futbale, na medzinárodnom športovom turnaji pod názvom Štít oslobodenia mesta Šahy, ktorého hlavným organizátorom bol mladý, ambiciózny telocvikár gymnázia, František Révész.             

Stretnutia sa zúčastnilo sedem škôl: SOUP Šahy, Gymnázium Šahy, Poľnohospodárske odborné učilište Szécsény, Gymnázium B. Balassiho Balassagyarmat, Gymnázium Valašské Meziřičí, Gymnázium Rožnov pod Radhoštem a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy. Vtedajší riaditeľ, Ambróz Singer s veľkým oduševnením príjal iniciatívu, podobne ako mesto Šahy, čím umožnili organizáciu takého športového podujatia, na ktoré už spomínajú generácie.

Časom sa zmenilo veľa – striedali sa riaditelia, Rožnov pod Radhoštem sa už nezúčastňuje tohto stretnutia. Ich miesto obsadilo OUI Šahy, Františkánske Gimnázium Szentendre, Gymnázium Krupina a Cirkevné gymnázium F.Fegyvernekiho zo Šiah. Po roku 1989 sa zmenil aj názov podujatia na futbalový turnaj Ipeľský pohár.

Napriek týmto zmenám a niektorým ťažkostiam sa každý rok organizovalo podujatie Ipeľský pohár. V tomto školskom roku toto stretnutie vstúpilo už do 46. ročníka a koná sa 20. a 21. septembra 2018, už pravidelným účastníkom sa stalo Madách Imre Gimnázium Vác a aj Gymnázium Šurany. Výnimočnou udalosťou podujatia bude aj kladenie vencov k pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka.

Galéria >

 

IPEĽSKÝ POHÁR – IPOLY KUPA 1973-2016

Győztesek – Víťazi


1973 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1974 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1975 – Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény
1976 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1977 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1978 – Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat
1979 – Liphtay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény
1980 – Liphtay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény
1981 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1982 – Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat
1983 – Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat
1984 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1985 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1986 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1987 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1988 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1989 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1990 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1991 – Liphtay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény
1992 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1993 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1994 – MTNy Gimnázium Šahy, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Šahy
1995 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1996 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1997 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1998 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
1999 – OU Šahy, Ipolysági Szaktanintézet
2000 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
2001 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
2002 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
2003 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
2004 – SOUP Šahy, Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet Šahy
2005 – Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziřičí
2006 – Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziřičí
2007 – Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziřičí
2008 – Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziřičí
2009 – Športové gymnázium s VJM Dunajská Streda – Sportgimnázium DS
2010 – Športové gymnázium s VJM Dunajská Streda – Sportgimnázium DS
2011 – Športové gymnázium s VJM Dunajská Streda – Sportgimnázium DS
2012 – Športové gymnázium s VJM Dunajská Streda – Sportgimnázium DS
2013 – Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziřičí
2014 - Liphtay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény
2015 – Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziřičí
2016 – Gymnázium Šurany
2017 – Gymnázium Šurany