+421 / 36 741 1008

Az iskolánk története

Annak ellenére, hogy Ipolyság a 19. sz. elejétől Hont megye székhelye volt, jó egy évszázadba telt, amíg hosszú előkészületek után 1913. szeptember 4-én a vallás- és közoktatási miniszter 1913/82 299. sz. rendelete alapján megnyithatta kapuját a város gimnáziuma. Első igazgatójává Barczán Endre makói gimnáziumi tanárt nevezték ki, az iskolának ideiglenesen a Honti Kaszinó épülete nyújtott helyet /mai egyházi gimnázium/.

Az 1918-as impériumváltás után  a csehszlovák hatóságok csak az első négy évfolyam megnyitását engedélyezték, s csupán a 20-as években válhatott újra nyolcosztályossá. Az 1938/39-es tanévet még csehszlovák állami reálgimnáziumként kezdte meg az iskola, de az első bécsi döntést követően mint  magyar királyi állami gimnázium fejezte be, amely 1942-ben felvette Szondy György nevét. 

Miután a város újra Csehszlovákia része lett, a magyar nyelvű oktatás megszűnt, helyette 1945 áprilisától szlovák gimnázium nyílt. A kezdettől a háború végéig az iskolában 415-en érettségiztek, háromnegyedük egyetemet végzett, a gimnázium diákjai és tanárai jelentősen kivették részüket a város és környéke kulturális életéből.

A háború után csak 1953-ban nyílhatott meg a magyar tizenegyéves középiskola, 1956-ban érettségizett az első osztály. 1965-ben különvált a gimnázium, amely évente két osztályt indított. 1981-ben  új iskolaépületben kezdődött meg a tanítás. A nyolcvanas években beindult szakosító képzésnek a bársonyos forradalom utáni változások vetettek véget. Egyúttal egy időre megadatott az igazgatóválasztás lehetősége és 1991-től a gimnázium önálló jogi személy lett.

Az újraindulás óta diákok százai koptatták az iskola padjait, s az alma materből kikerülve gazdagították kulturális, gazdasági és politikai életünket. Az elmúlt évek számtalan eredménye közül különösen a Vas Ottó vezette József Attila Irodalmi Színpad  és a Béres Gábor által létrehozott iskolai énekkar vált országosan ismertté.

A gimnázium alapítása óta sok változás érte az iskolaügyet és az iskolát, sajnos, nem mindegyik kedvezően, ennek ellenére bízunk benne, hogy gimnáziumunk még sokáig eleget tehet küldetésének.

   

Adatok:Csáky Károly: Nyolc évtized sorsfordulók tükrében

Gimnáziumi évkönyvek