+421 / 36 741 1008

Maturitná skúška 2022

Externá časť maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:
15. marec 2022 (utorok) – maďarský jazyk a literatúra
16. marec 2022  (streda) – anglický jazyk
17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
18. marec 2022 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:
od 5. apríla 2022 do 8. apríla 2022

Ústne maturitné skúšky:
od 23. mája 2022 do 10. júna 2022