+421 / 36 741 1008

Maturitná skúška 2020

Externá časť maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:
17. marec 2020 (utorok) – maďarský jazyk a literatúra
18. marec 2020  (streda) – anglický jazyk
19. marec 2020 (štvrtok) – matematika
20. marec 2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:
od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020

Ústne maturitné skúšky:
od 18. mája 2020 do 22. mája 2020