+421 / 36 741 1008

Zmiešaný mládežnícky zbor Bélu Bartóka

Zmiešaný  mládežnícky zbor pri Gymnáziu Juraja Szondyho v Šahách vznikol v roku 1991. Dlhé roky bol jediným zmiešaným maďarským mládežníckym zborom na Slovensku. Pri oslave svojich 20. narodenín prijal meno Bélu Bartóka na počesť toho, že tento svetoznámy skladateľ v roku 1910 navštívil Šahy a zbieral v našom okolí piesne. Od jeho vzniku takmer 300 žiakov okúsilo čaro spoločného spevu  a tohto spoločenstva. Repertoár zboru je veľmi farebný, nájdeme tu cirkevné aj svetské skladby, od gregoriánskych skladieb cez motetty, upravené ľudové skladby, ľudové piesne až po populárne pesničky. Okrem pravidelných týždenných skúšok sa zboristi zdokonaľujú v speve svojich skladieb na sústredeniach, ktoré minimálne raz ročne absolvujú kvôli náročnejším vystúpeniam. Miestom týchto sústredení je kaštieľ Ivánka v Plášťovciach, no pripravovali sa na svoje vystúpenie už aj v Penzióne Včielka v Ipeľskom Sokolci. Zbor pravidelne vystupuje na školských podujatiach, na tradičnom šahanskom adventnom a turíčnom koncerte. Hosťoval v Maďarsku , v Rumunsku a v Čechách.. Spevácky zbor sa pravidelne zúčastňuje na celoslovenskej súťaži maďarských detských a mládežníckych speváckych zborov na Slovensku Znejúca pieseň, na ktorej získal dvakrát strieborné a šesťkrát zlaté pásmo. Zbor od svojho vzniku pracuje pod dirigentskou paličkou Gábora Béresa za pomoci N.Tóth Anikó.

Školský rok 2017/18 bol pre zbor veľmi zaujímavý. Hneď začiatkom novembra obnovený zbor cestoval do Rumunska, kde vystúpil pred početným obecenstvom v Kluži v kostole reformovanej cirkvi  spolu so zborom hudobného gymnázia Sigismund Toduta . V decembri koncertoval zbor na Gymnáziu Bálinta Balassiho v Balašských Ďarmotách v Maďarsku ako aj na adventnom koncerte v Domu kultúry. Už tradične zbor vystúpil aj na šahanskom adventnom koncerte v rímsko-katolíckom kostole. V druhom polroku bolo dôležitým vystúpenie zboru na otvorení Stretnutí v Poiplí ako aj na tradičnom Dni umenia .

Najzaujímavejším však bolo stretnutie s Árpádom Tóthom, skladateľom, hudobníkom, učiteľom budapeštianskej Hudobnej akadémie F. Liszta, ktoré malo názov – zborová improvizácia. Tohto workshopu sa zúčastnil aj náš priateľský zbor Basové G z Valašského Meziříčí z Gymnázia Františka Palackého. Po úspešnom worshope oba zbory spoločne koncertovali v šahanskej synagóge.

Galéria >