+421 / 36 741 1008

Divadelné teleso SzondySokk

Mládežnícke divadelné teleso SzondySokk vzniklo pri Gymnáziu Juraja Szondyho  na jeseň 2017. Jeho vzniku predchádzala bohatá literárna a divadelná minulosť školy,  veď od 60. rokov pôsobilo na škole úspešné Literárne teleso Józsefa Attilu pod vedením Ottó Vasa , v 90. rokoch pokračovali mladé talenty pod vedením N.Tóth Anikó vo svojej divadelnej a recitačnej činnosti. V predchádzajúcom období sa mladým divadelníkom venovala Boda Mária, pod vedením ktorej vzniklo niekoľko divadelných predstavení.

Nové zoskupenie vzniklo až na jednu výnimku zo žiakov 1. ročníka. Prvou príležitosťou na vystúpenie pred publikom bola Medzinárodná matematická súťaž zorganizovaná na našom gymnáziu vo februári 2018, kde sa mladí divadelníci predstavili svojím netradičným vystúpením pod názvom Je množstvo zázrakov ...  .

Veľkou výzvou prvého roku divadelníkov bolo zostavenie predstavenia Dôvera, na ktorého dokonalej podobe pracovali žiaci počas svojich pravidelných týždenných skúšok, ako aj počas sústredenia v Plášťovciach. V apríli sa členovia divadelného telesa zúčastnili na stretnutí mladých divadelníkov v Maďarsku, v meste Veresegyháza, kde predstavili časť  svojho pripravovaného predstavenia Dôvera. SzondySokk veľmi citlivú a aktuálnu tému pre mladých ľudí spracoval prostredníctvom dramatických hier a  improvizačných cvičení.  Scenár vytvorila N.Tóth Anikó . Režisérky Judit Köteles a N.Tóth Anikó považujú za dôležité zapracovať do scenára aj nápady mladých hercov.  Hudbu k divadelným vystúpeniam zložili Zoltán Straňák a Márk Podhorszky.  Divadelné vystúpenie malo svoju premiéru počas Stretnutí v Poiplí.
Členovia divadelného súboru - Béres Anilla, Ivanics Nikolett, Szmolka Barbara, Oroszlány Natália,  Straňák Zoltán, Podhorszky Márk, Szőllősi Zsolt, Kuzma Dávid a Deák Kristóf, ako aj jeho režisérky verili, že pravidelné skúšky a zodpovedný prístup prinesú svoje ovocie a divadelné vystúpenie bude vedieť obstáť v súťaži mladých divadelníkov.

Mladí herci sa zúčastnili 55. ročníka divadelnej súťaže Jókaiho dni v Komárne. Vystúpenia hodnotila odborná porota z komárňanského divadla. SzondySokk bol za svoje vystúpenie odmenený ocenením poroty pod názvom – Nívódíj . Zvláštnu cenu poroty získal Dávid Kuzma za svoj herecký výkon vedľajšej postavy .

Vďaka oceneniu získanému v Komárne dostalo divadelné teleso pozvanie na Festival amatérskych divadelníkov do mesta Zsámbék v Maďarsku, ktorého sa zúčastnili v auguste 2018. V októbri svojím vystúpením obohatili kultúrny program v Dolnej Strehovej pri príležitosti Dní Imricha Madácha. Na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa v októbri konali Dni dramatických hier, na ktorých SzondySokk dal opäť o sebe úspešne vedieť.

Galéria >